Kuysoft Açılış

Kuysoft Bilişim Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. Beşiktaş 5. Noterliğince 06.09.2011 tarih 18840 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 18841 sayı ile onaylı imza beyannamesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak açılışı 07.09.2011 tarihi ile yapılmış olup şirket tescili 13.09.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Kuysoft, 19.11.2011 tarihindeki açılış töreniyle de bilişim hizmetlerine başlamıştır.Bir cevap yazın