İş Sürekliliği ve Replikasyon

İş sürekliliği, Kuruluşun olaylara karşılık verme ve bunun planlamasını yapma konusunda stratejik ve taktiksel becerisi ve iş kesintileri için önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede iş uygulamalarına devam etme becerisi olarak tanımlanır.

İş sürekliliği işler yolunda giderken, genelde organizasyonların üzerinde çok fazla durmadıkları bir konudur. Ancak geriye dönülüp bakıldığında, bir değer elde etmek adına verilen emeklerin, uğraşların, çabaların, önceden öngöremediğimiz nedenlerden ötürü çoğu zaman bir çırpıda son bulduğu, sonuçta ‘keşke’lerin sıkça söylendiği anları bize yaşattığı görülmektedir.

İş sürekliliği kavramının, esasında iş kesintisi kavramından yola çıkarak daha kolay anlaşılabilir hale getirebiliriz. İş kesintisi,  “Bir Kuruluşun hedeflerine göre beklenen ürün ya da hizmet gerçekleştirme uygulamalarında planlanmayan ve olumsuz yönde sapmaya neden olan tahmin edilen veya edilemeyen deprem, sel, yangın, iş krizleri, kasırga her türlü olay” olarak tanımlanır. Bu tür iş kesintileri çoğu zaman kuruluşların altından kalkamayacağı ticari kayıplarla, saygınlık kaybıyla veya imaj kaybıyla sonuçlanmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği risk çalışma grubunun, 2002 yılında Bankacılar Dergisinde yayınladığı, A.B.D de yapılan bir araştırmaya göre; olağanüstü bir olay yaşamış kurumların her beş tanesinden ikisinin(%40) faaliyetlerini sürdüremediği, sürdürebilenlerden her üç tanesinden birinin(%33) iki yıl sonra faaliyetlerini durdurduğu belirtilmiştir.

Görüldüğü gibi olağanüstü bir durum ve felaketle karşılaşan kurumlar ciddi mali kayıplar yanında, itibar, müşteri pazar kaybı, sorunları ile yüz yüze kalabilmektedirler. O nedenle beklenmeyen bir duruma karşı hazırlıklı olmak ve organize şekilde bir plan, program dahilinde kurumun bütününe yayılmış bir kültürle hareket etmek, kuruluşların bu tür durumlarda esneklik ve hayata geri dönüşü için son derece önem taşımaktadır.

İş sürekliliği, türü ve sebebi ne olursa olsun, herhangi bir kesinti veya felaket durumunda, bir organizasyonun kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğini sağlayan bir metodoloji olarak tanımlanmaktadır.

Felaket durumlarında veri kaybını önlemek için olağanüstü durum merkezlerinin gerekliliği ve iş sürekliliği kavramı her geçen gün şirketler için daha da önem kazanmaktadır. Doğal afetler ve terör saldırıları şirketinizin sistemlerini ve bilgilerini gerçek zamanlı olarak farklı bir yedekleme noktasına aktarma gereksinimlerini öne çıkarmaktadır.

Kuysoft size işinizin devamlılığını içeren bir plan dahilinde; insan, bina, ekipman, teknoloji kaynakları, iş ortakları ve tedarikçileri kapsayan en uygun iş sürekliliği çözümlerini sunmaktadır. Kuysoft, güçlü teknolojik bilgi birikimi, güçlü hizmet deneyimi ve deneyimli kadrosu ile gerek yedek donanım sağlama aşamasında gerekse güvenli lokasyonlarında verilen sunucu hizmetlerinde müşterilerine kesintisiz bir iş sürekliliği sağlamaktadır.

SAN Replikasyon Çözümleri
Storage Bazlı replikasyon çözümleri ile uzak lokasyondaki SAN üzerine, mevcut donanım ve yazılımlar kullanılarak verilerin senkron veya asenkron şekilde aktarılması sağlanır. Bu çözümler ile aşağıdaki avantajlar sağlanmaktadır:

  • Daha az maliyetli SAN bağlantısı
  • Yük paylaşım ve veri sıkıştırma ile yüksek performans
  • FC ve IP trafiği eş zamanlı olarak paylaşımı
  • Yüksek erişilebilirlik opsiyonları

Uygulama Bazlı Replikasyon Çözümleri
Kuysoft, kurumunuza uygulama bazlı, felaketten kurtarma (Disaster Recovery) ve yüksek erişilebilirlik (High Availability) hizmetleri sunmaktadır.

Replikasyon teknolojileri kullanılarak, herhangi bir doğal afet, kullanıcı hatası, virüs ya da bir yazılım hatası olması durumunda ortaya çıkabilecek veri ve iş kayıplarını geri sarma (Data Rewind) teknolojisi yardımıyla, geçmişte bir zamana geri sarmak ve veriyi saatler yerine saniyeler düzeyinde kurtarmak mümkündür. Böylece kurumunuzun veri kayıplarını en aza indirerek, uygulama ve iş sürekliliğini en üst düzeye çıkarmış olursunuz.

Kuysoft bu çözüm ile, meydana gelebilecek felaket durumlarında uygulayacağınız felaket senaryolarını, veri bütünlüğü ve erişilebilirliğini bozmadan ve üretim ortamınızı durdurmadan periyodik olarak test imkanı sağlar. (Assured Recovery)

İş Sürekliliği Kurumlar İçin Neden Önemli?

İş sürekliliği kavramı kurumların ve iş dünyasının gitgide daha bilgi merkezli olması sebebiyle büyük önem arz ediyor. Müşterinin beklemeye, yanlışa tahammülü gitgide azalıyor. Bu yüzden işletmeler her zaman doğru ve kesintisiz hizmet vermek durumunda.

Operasyon hızının yüksek veya bilginin en önemli girdi olduğu sektörlerde iş sürekliliği çok daha kritik. Örneğin bir perakendecide bilgi sisteminin 5 dakikalığına kesintiye uğraması ve bu yüzden satışların durması çok yüksek rakamlarda satış kaybı yaratabileceği gibi müşteriyi de kaybetme riski doğuracaktır. Bilgi yönetimini kesintiye uğrattığınız durumda ciddi biçimde gelir, müşteri ve iş ortağı (bayi, tedarikçi v.b.) kaybı ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bilgi yönetiminin kesintiye uğraması şirketler için kayıplara sebep olabilir.

Bilgi sistemini kesintiye uğratabilecek riskler doğal, teknolojik ve insan kaynaklı riskler olarak temelde üçe ayrılıyor. Doğal riskler içerisinde deprem ve sel/su baskını riskleri en yüksek oranda rastlananlar. Yangın, terör gibi insan kaynaklı riskler de mevcut. Güç ve iletişim hattı kesintileri, hacker saldırıları, virüs gibi riskler ise teknolojik riskler olarak sıralanabilir.

Bir diğer nokta da bu tür bir durum sonucu bilgilerini kaybetmiş olan şirketlerin durumudur. Yapılan araştırmalarda iş sürekliliğini engelleyen bir durumla karşılaşmış, olağanüstü bir durum yaşamış firmaların her beş tanesinden ikisinin faaliyetlerini sürdüremediği, sürdürülebilen üç tanesinden birinin iki yıl sonunda faaliyetini durdurduğu (A.B.D araştırma kurumlarınca) belirtilmiştir. Yüzde 43’ünün bir daha açılamadığı, yüzde 29’unun ise iki yıl içinde faaliyetlerini noktalamak zorunda kaldıkları açıklanmıştır.

Bu tür durumlarda kaybedileni ölçmek zor olmaktadır. Yapılan bir kısım ölçümlere göre felakete uğramış bir şirketin bir saatte uğrayacağı kayıp, kargo şirketinde 28 bin USD iken, bu değer bir menkul değerler firmasında 6 milyon USD yi bulabilmektedir.

İsterseniz IT Veri Merkezi konsolidasyonu konusunda daha detaylı bilgi almak için Cisco tarafından hazırlanmış ve Cisco IT Veri Merkezinde Konsolidasyonu ve Standartlaştırmayı Nasıl Başarıyor? sorusuna yanıt olabilecek bu pdf’e buradan bakabilirsiniz.