Uygulama Çözümleri

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Günümüzde, iş operasyonları ve süreçler teknolojik çözümlere bağlıdır. Büyük ölçekli bir e-posta veya dosya depolama sistemine bağlı olmayan bir modern kurumu hayal etmek zordur. Bu tür çözümler bir şirketin BT altyapısını oluşturmaktadır ve etkin bir iş performansı için hayati öneme sahiptir.

Kuysoft kesinti süresini en aza indiren, kurumun bilgi güvenliğini sağlayan ve bilgi sistemlerinin operasyon maliyetlerini azaltan güvenilir altyapı çözümleri sunmaktadır. Altyapı yazılımı çözümleri şunları içermektedir:

 • Active Directory
 • Yedekleme Sistemleri
 • Kimlik Yönetimi (IDM) ve Erişim Yönetimi (AM) Sistemleri
 • Sanallaştırma Sistemleri
 • Temel Ağ Hizmetleri (DHCP, DNS, WINS)
 • İzleme ve Kontrol Sistemleri
 • Dosya Kaynağı Depolama
 • İnternet Güvenliği Sistemleri
 • Baskı Yönetim Sistemleri
 • Uzaktan Ağ Erişim Sistemleri
 • E-posta Sistemleri
 • Mobil Cihaz Yönetim Sistemleri
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemi
 • Terminal Erişim Hizmetleri
 • Veri ve Veri Tabanı Arşivleme Sistemleri

Kuysoft müşterilerine güvenilir ve etkin maliyetli altyapı yazılımı çözümleri oluşturmaları konusunda destek olmaktadır. Donanım ve yazılım alanlarında üretici bağımsız çalışan Kuysoft; EMC, Microsoft, Cisco, Imperva, IBM, HP, Vmware, Symantec gibi bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe lider, uluslararası üretici ve çözüm sağlayıcı firmalar ile iş ortaklığı yapmaktadır.

 

YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM)

 

Kuysoft’un Yol, Endüstriyel ve İnşaat Mühendisliği Çözümü

Sizce hangi IT çözümü hepsini bir arada gerçekleştirebilir? Doğrusal olarak genişletilmiş ve altyapı objelerinin tasarım maliyetinin azaltılması, inşaat iş yönetiminin basitleştirilmesi, tamamlanan tesislerin işletilmesine ilişkin masrafların azaltılması ve mühendislik altyapılarının kullanım ömrünün uzatılması…

Cevap; Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) teknolojisidir. Kuysoft’un yol, endüstriyel ve inşaat mühendisliği için en son teknoloji IT ürünlerinden oluşan BIM-tabanlı entegre çözümü, hem otoyol hem de otoyol kenarlarındaki altyapıların çok daha etkin bir şekilde tasarlanmasını, inşa edilmesini ve yeniden inşa edilmesini, tamirini ve bakımını sağlayan bir araçtır.

BIM teknolojisi; inşaat projesinin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsamakta ve tasarım, inşa ve yeniden inşayı basitleştirmektedir. Bu teknolojinin aşamaları;

1.  Tasarım: Proje 3D modelleri; projenin anında güncellenmesini, maliyet tahminlerinin karşılaştırılmasını ve kamu standartlarına uygun bir dizi dökümanın hazırlanmasını mümkün kılan özel araçlar kullanılarak tasarlanmaktadır. İnşaat alanının 3D olarak görselleştirilmesi; plastik veya alçı modeller oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırmakta, inşaat alanının kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlamakta, projede anlık değişikliklerin gerçekleştirilmesini ve projenin detaylı bir şekilde gösterilmesini mümkün kılmaktadır. İnşaata başlama tarihinden çok uzun bir süre önce sanal 3D tur gerçekleştirilmesi, proje sunumunu kolaylaştırmaktadır. Görselleştirme objelerine; doğrusal olarak genişletilmiş objeler, evler, kampüsler ve hatta şehir bölgeleri dahil olabilir.

2.  İnşaat: Onaylanmış bir proje; çözümün, inşaatın gelişim durumuna ilişkin analitik ve istatistiki raporlar oluşturan inşaat yönetimi bölümüne ve sahadaki iş performansının yüksek kalitede ve doğrulukta olmasını sağlayan inşaat makine yönetim bölümüne aktarılır. Komuta kontrol merkezi; gerçek zamanlı olarak kontrol modüllerinden iş gelişim verilerini alır ve anlık olarak iş değişim kontrolünün yapılmasını sağlayacak şekilde, eş zamanlı olarak farklı sahalardaki süreçleri takip eder.

3.  Operasyon: Ön tasarım incelemesinden sonra toplanan ve inşaat aşamasında elde edilen tüm saha verileri; verilerin operasyon aşamasında işleme alınmasını ve saklanmasını sağlamak, raporlar ve tahminler oluşturmak üzere çözümün birleşik bir bilgi ortamı oluşturan bölümüne aktarılır. Operasyonel, stratejik ve istatistiki raporlar sahada hizmet verilmesini sağlamak için gerekli olan, zamanında bakım ve onarımın gerçekleştirilmesini mümkün kılar.

Dijital görsellere göre kapsamlı 3D modeller oluşturmaya yönelik olan bu eşsiz teknoloji; güncel teknik dokümantasyonun mevcut olmadığı sahalar hakkında bilgi edinilmesini ve şantiyedeki mevcut durumla ilgili bilgi alınmasını sağlar. En basit modeller dahil herhangi bir kamera ile kaydedilen görüntüler baz alınarak maksimum 2 mm ölçüm hatası ile 3D modeller hazırlanması mümkün olur. Bu teknoloji; mevcut koşulların incelenmesi için tasarım aşamasında, iş gelişim durumunun kontrol edilmesi ve süreç analizi gerçekleştirilmesi için inşaat aşamasında ve yol unsurlarının durumunun takip edilmesi için işletme aşamasında kullanılabilir.

Sonuçlar:

 • Hem analitik hem de istatistiki bilgilerin toplanması, görüntülenmesi ve tekrar kullanılmasına yönelik entegre bir yaklaşım ile karayolu projesinin verimliliğinin arttırılması
 • Otoyolların, endüstriyel ve inşaat objelerinin tasarlanması, inşa edilmesi ve yeniden inşa edilmesine yönelik maliyet tahminlerinin düşürülmesi
 • İnşaat çalışmalarındaki tüm işlerde daha yüksek kalite elde edilmesi, inşaat maliyetlerinin ve ön tasarım hazırlığı başta olmak üzere tasarım ve sunumdan inşaat ve işletmeye kadar projenin tüm yaşam döngüsünde geçen sürenin önemli ölçüde azaltılması
 • İnşaat çalışmaları ve operasyonlardaki performansın 1.5-2 kat ve daha faza artırılması

BIM Eğitimleri ve Workshop’lar:

İşletmenizi çok daha verimli yepyeni bir sürece dönüştürmenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Elde edilen uzun vadeli deneyimler; çalışanlarınızın nitelikli bir şekilde eğitilmelerinin başarının anahtarlarından biri olduğunu göstermektedir.

Eğitim programlarımız çalışanlarınızın düşünme şeklini değiştirmenizde size yardımcı olacaktır. Uzmanlarımız; çalışanlarınızın birleşik BIM odaklı IT ortamında basitten karmaşığa doğru aşama aşama yeni çalışma şekline adapte olmalarına yardım edecektir. Eğitim seçeneklerimiz;

BIM Teknolojisine Giriş: 5-10 kişilik 1 günlük workshop
BIM Teknolojisi Uluslararası Eğitim: 5-10 kişilik gerçek yaşam araçları ile 2 gün boyunca uygulanan genel eğitim
Özelleştirilmiş Tedarikçi Eğitimi: Bireysel ve grup eğitimleri

BIM-tabanlı entegre çözümümüz ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

 

UYGULAMA ENTEGRASYONU

 

Kuysoft; anahtar teslim entegrasyon çözümleri geliştirmekte ve bu çözümleri kapsamlı bir projenin parçası olarak entegre etmekte, entegrasyon mimarisi oluşturmakta ve tasarımcı denetimi sağlamaktadır.

Bununla birlikte uygulanan çözümleri denetlemekte, performans ve güvenilirliği artırmak için çeşitli opsiyonları hazırlamakta, işletim esnasında sistemlerin bakımını gerçekleştirmekte ve uygulama sonuçlarını öngörerek riski azaltmak için analiz etmektedir.

İş Uygulamaları

Günümüzde, en güncel kurumsal iş uygulamaları; kilit iş süreçlerinin daha etkin ve şeffaf olmasını sağlamaya yardımcı olmakta, performans göstergeleri ve bilgilerin doğruluğunu sürekli olarak kontrol etmeyi sağlamakta ve sermayeyi ve şirketin yatırım açısından çekiciliğini artırmaktadır. Kuysoft aşağıda tanımlanmış olan iş uygulamalarını gerçekleştirmekte, bakımını sağlamakta ve entegre etmektedir.

 • Kurumsal Performans Yönetimi ve İşletme Süreç Yönetimi (CPM/EPM)
 • İş Zekâsı ve Veri Depolama Çözümleri
 • Büyük Veri & Analitik (Big Data & Analytics)
 • Veri Analizi ve Veri Madenciliği Sistemleri
 • İşletme Kaynak Planlaması (ERP)
 • Zincir Yönetimi (SCM) ve Depo Yönetim Sistemleri (WMS)
 • Nakliye Yönetim Sistemleri (TMS)
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • İşletme Varlık Yönetimi (EAM)
 • Proje ve Portföy Yönetim (PPM) Sistemleri
 • İş Süreci Yönetimi (BPM)

Entegrasyon Çözümleri: Entegrasyona yönelik kapsamlı yaklaşım

Entegrasyon çözümleri; tüm kurumsal sistemlerde tutarlı ve güncel bilgilerin bulunmasını ve bu bilgilere kolay bir şekilde erişilmesini sağlamaktadır.

Entegrasyon projelerini uygularken, Kuysoft aşağıda belirtilenleri dikkate almaktadır:

 • Entegrasyon çözüm bileşenlerinin işlevsel özellikleri ve müşterinin gereksinimlerine uygunluk
 • Entegrasyon çözüm yol haritası, kapasite ve ölçeklenebilirlik gereksinimleri
 • Müşterinin IT altyapısının özellikleri ve teknolojik standartlar
 • Bilgi güvenliği ve erişim yönetimi gereksinimleri
 • Satın alma/lisans giderleri ve ekstra destek giderleri