Veri Yedekleme Çözümleri

Verilerin düzenli bir şekilde yedeklerinin alınması herhangi bir veri kaybı esnasında tekrar veriyi getirmek açısından oldukça fazla önem taşımaktadır.

Verilerinizi aşağıda sunmuş olduğumuz yöntemlerle yedekleyebilir ve bir felaket anında meydana gelen kaybı asgariye indirebilirsiniz.

  • Backup/Restore Yöntemleri
  • Veritabanı Logfile Shipping Yönetimi
  • Ağ alt yapısının sağlanması ve İşletimi
  • Olağanüstü Durum Geçiş Hizmetleri
  • Yedekleme Hizmeti